Armenia, Yerevan, 0065
Haghtanak taghamas , 1/10,
Tel: +(37410) 744415, E-mail: info@biokat.am